Mange små og store bedrifter handler drivstoff, smøreolje, biofyringsolje og andre fyringsprodukter fra Olje- og Energisenteret. Vi leverer gjerne ute på arbeidsplassen, etter behov eller fast avtale. Vi kjører daglig ut et stort volum med tankbil til næringsanlegg, hjemmeanlegg og til våre ubemannede bensinstasjoner. Ved bensinstasjonene kan bedrifter tanke direkte med eget drivstoffkort -med rabatt og fakturering hver 14.dag. Vårt automatnett er nå oppe i rundt 60 stasjoner, i Oslo/Akershus, Østfold/Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark og i Midt-Norge/Trøndelag. Vi utvider stadig med flere stasjoner, ofte litt utenfor allfarvei. Noen av disse er knyttet til industriområder.

Det er trygt, enkelt og tilgjengelig å handle med oss. Riktig pris og god leveringsevne er blant våre kvaliteter. Vi har en nær relasjon til våre kunder. Næringskundene er knyttet til alt fra; entreprenører og transportvirksomhet, landbruk og industri, til forsvar og offentlig sektor. Vi handler produkter av anerkjente produsenter som ESSO og Preem, med flere.

Olje- og Energisenteret har også en akutt-ordning med egen vakttelefon for bedrifter som opplever behov for hastelevering.

Ønsker du et tilbud til din bedrift?
Ta kontakt med en av våre hyggelige selgere:

Terje Bjørnstad, tlf 99568509, epost: tb@ooes.no
Svein Gulliksrud, tlf 91519735, epost: sg@ooes.no
Roar Nordberg, tlf 91552266, epost: rn@ooes.no

Søke om drivstoffkort til bedriften?
Klikk her for søknadsskjema