Bestill innen 25.juni og få 1 krone avslag per liter!
Tilbudspris per liter BioCaleo fyringsolje: kr 11,00 inkl mva + kjøre-/droptillegg*

*Kjøretillegg vil tilkomme ved utkjøring, droptillegg tilkommer for volum under 4000 l. Kontakt vårt kundesenter for eksakt pris på ditt volum tilkjørt direkte på tanken – tlf 32 75 90 80

BESTILL HER

Vi leverer den reneste biofyringsoljen på markedet, som en rimelig og enkel overgang fra fyringsolje. Nå har vi også priskampanje på produktet – benytt sjansen. Gjelder leveringer innen 1.juli. Konvertering til biofyringsolje er en gunstig og langsiktig løsning for ditt hjem!

BIOFYRING
Fra 2020 blir det forbudt å fyre hjemme med olje og parafin. Dersom du har benyttet parafin, er tanksanering løsningen. Dersom du har benyttet fyringsolje, kan du konvertere til biofyring. Ønsker du overgang til biofyringsolje, bør det gjøres noen tilpasninger for en driftssikker overgang. Det bør gjennomføres en tankrens – om dette er mulig – før overgangen til biofyring. For en driftsikker overgang vil en fyringstekniker sørge for vurdering og tilpasninger.

Vi har grundig kunnskap om biofyring. Her kan du lese mer om biofyringF