Fra 2020 blir det forbudt å fyre hjemme med olje og parafin. Mange lurer på hva alternativene er. Vi bistår med veiledning om hva som er beste løsning for ditt hjem. Les videre om de ulike løsningene her:

BIOFYRING
Dersom du har benyttet parafin, er tanksanering løsningen. Dersom du har benyttet fyringsolje, kan du konvertere til biofyring. Ønsker du overgang til biofyringsolje, bør det gjøres noen tilpasninger for en driftssikker overgang. Det bør gjennomføres en tankrens – om dette er mulig – før overgangen til biofyring. Olje- og energisenteret tilbyr den reneste biofyringsoljen på markedet, Bio Caleo, laget av raps. Vi har grundig kunnskap om biofyring. Her kan du lese mer om biofyring

Fyringstekniker – for omlegging til bio
Dersom du kan gå over til biofyring, må det gjøres tilpasninger for en driftsikker overgang. Dette sørger en fyringstekniker for. Konvertering til biofyringsolje kan være en gunstig og langsiktig løsning for ditt hjem.

PARAFIN
Levering av parafin er nå slutt. Det produseres ikke mer av produktet. Flere aktører avsluttet levering allerede i 2018, Olje- og energisenteret avsluttet levering i mars i år. Det finnes foreløpig ikke et fullgodt bioalternativ til parafin. Derfor blir alternativet til parafin å sanere tanken.

Varmepumpe for effektiv oppvarming
En «luft-til-luft»-varmepumpe er et godt alternativ til oppvarming, om du har benyttet parafin. En fyringstekniker kan gi deg råd om du ønsker å gå over fra oljefyr til varmepumpe. Fra påske 2019 kan vi også hjelpe deg med denne overgangen.

Tanksanering – uten å grave
Skal du avvikle bruken av olje eller har parafinanlegg , må tanken sikres – det vil si tanksanering.
Vår samarbeidspartner kan tilby en enkel løsning uten graving på eiendommen.

Tanksanering eller biofyring - riktig løsning for meg?

Ta gjerne kontakt med Ole Johnny Myrvold på tank@ooes.no eller fyll inn i skjema nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at ved å sende inn dette skjema, godkjenner du at vi lagrer dine personopplysninger i vårt kundeoppfølgingssystem. Samt at vi kan sende deg informasjon og opplysninger som gjelder produktet du har vist interesse for.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.