GRATIS Å EIE OG BILLIG Å BRUKE
Det er kostnadsfritt å benytte vårt drivstoffkort.
Det koster ingenting å skaffe kortet, det er heller ingen gebyrer eller krav til minstekjøp.

GOD RABATT PÅ DRIVSTOFF
Vi har konkurransedyktige priser til enhver tid.
Ved å benytte vårt drivstoffkort får du også en rabatt på listeprisen på drivstoffet.
Det betyr cirka 30 øre på pumpeprisen der du fyller, varierende ut ifra hvilken stasjon du fyller ved og listepris samme dag.

FAST FAKTURA EN GANG PER MÅNED
Det er enkelt å benytte vårt drivstoffkort.
Du tanker når du trenger og mottar faktura på epost en gang per måned.
For bedrifter sendes faktura hver 14.dag
Du kan når som helst logge inn i din kortkonto for å holde oversikten.

LOKALT OG TILGJENGELIG
Våre stasjoner finnes ute i distriktene.
Vi er engasjert i lokalmiljøet gjennom støtte til idrett og organisasjoner som er aktive lokalt. I vårt søknadsskjema om drivstoffkort kan du velge ett idrettslag eller en organisasjon for «grasrotandel», dersom de har avtale med oss.
Ønsker du et tilbud om payback-avtale for ditt idrettslag eller interesseorganisasjon
– ta kontakt med vår markedssjef på: lm@ooes.no

SØK OM DRIVSTOFFKORT HER
(Lenken kobler deg videre til søknadsskjema hos PayEx, som er vår leverandør av kortsystem)