Autodiesel

Standard B7 blank diesel med 7 % innblanding av biodiesel hentet fra godkjente depoter i Norge.

På vårt stasjonsnett tilbyr vi B0 med ingen innblanding av biodiesel.