Diesel avgiftsfri

Anleggsdiesel, landbruksdiesel eller farget diesel er andre ord som også brukes om diesel avgiftsfri.

Diesel avgiftsfri er en ren diesel tilsatt farge uten veiavgift for bruk på anleggsmaskiner og i jordbruket.

SDS datablad EcoOnline

Sikkerhetsdatablad fra EcoOnline til drivstoff finner du her.