Fyring industri

Fyring Industri er den mest brukte oljen til større fyringsanlegg.

Den inneholder noe mer svovel, og har ikke de samme kuldeegenskapene som Fyring lavsvovel og Fyring standard.