Fyring standard

Fyring Standard er et velkjent produkt som tilfredsstiller alle krav til fyringsolje og brukes til sentralfyringsanlegg.

Ved et normalt vedlikeholdt sentralfyringsanlegg utnyttes 90 % av energien sammenliknet med en elektrisk kolbe i et sentralvarmeanlegget.