HVO Syntetisk Biodiesel

HVO B 100 er et biobasert drivstoff som fremstilles gjennom hydrering av fornybar råvare og betegnes ofte som HVO (hydrert vegetabilsk olje).

Bruksområder

HVO Syntetisk Biodiesel kan brukes i konvensjonelle dieselmotorer som er godkjent for HVO. Produktet er i sin kjemiske oppbygning stort sett identisk med fossil diesel, men siden gjeldende dieselstandard  ikke helt oppfylles, kreves det godkjenning fra motorprodusenten.

Fordeler

HVO Syntetisk Biodiesel er et av drivstoffproduktene som gir størst reduksjon i fossile CO2-utslipp.

Produktet er tilsatt smørende additiv som minimer slitasje i drivstoffsystemet.

Innhold

HVO Syntetisk Biodiesel er utelukkende fremstilt av fornybare råvarer som vegetabilske oljer, trevirke og animalsk fett og oppfyller standarden for Parafinsk diesel fra syntese eller hydrogenbehandling.

Bestill her